Ps I II III IV V VI
Advent 1 Zs 24 Mt 21, 1-9 Rm 13, 8-12(13-14) Jer 23, 5-8 Jel 5, 1-5(6-14) Lk 1, 67-79 Zsid 10, (19-22)23-25
Advent 2 Zs 80,2-7.15-20 Lk 21, 25-33 Jak 5, 7-8 Mt 24, 1-14 Ézs 63, 15-16(17-19a)19b; 64, 1-3 Ézs 35, 3-10 Jel 3, 7-13
Advent 3 Zs 85,2-8 Mt 11, 2-6(7-10) 1Kor 4, 1-5 Lk 3, 1-14 Rm 15, 4-13 Ézs 40, 1-8(9-11) Jel 3, 1-6
Advent 4 Zs 102,17-23 Lk 1, (39-45)46-55(56) Fil 4, 4-7 Lk 1, 26-33(34-37)38 2Kor 1, 18-22 Jn 1, 19-23(24-28) Ézs 52, 7-10
Szenteste Zs 2 Lk 2, 1-14(15-20) Tit 2, 11-14 Jn 3, 16-21 Ézs 9, 1-6 Jn 7, 28-29 1Tim 3, 16
Karácsony 1 Zs 96 Lk 2, (1-14)15-20 Tit 3, 4-7 Mik 5, 1-4a 1Jn 3, 1-6 Jn 3, 31-36 Gal 4, 4-7
Karácsony 2 Zs 96 Jn 1, 1-5(6-8)9-14 Zsid 1, 1-3(4-6) Jn 8, 12-16 Jel 7, 9-12(13-17) Ézs 11, 1-9 2Kor 8, 9
Karácsony u 1 Zs 71,14-18 Lk 2, (22-24)25-38(39-40) 1Jn 1, 1-4 Mt 2, 13-18(19-23) 1Jn 2, 21-25 Jn 12, 44-50 Ézs 49, 13-16
Óév  Zs 121 Lk 12, 35-40 Rm 8, 31b-39 Ézs 30, (8-14)15-17 2Móz 13, 20-22 Jn 8, 31-36 Zsid 13, 8-9b
Újév Zs 8,2-10 Lk 4, 16-21 Jak 4, 13-15 Jn 14, 1-6 Józsué 1, 1-9 Péld 16, 1-9 Fil 4, 10-13(14-20)
Karácsonu u 2 Zs 138,2-5 Lk 2, 41-52 1Jn 5,11-13 Jn 1, 43-51 Ézs 61, 1-3(4. 9.)11. 10 Jn 7, 14-18 Rm 16, 25-27
Vízkereszt Zs 72,1-3.10-13.19 Mt 2, 1-12 Ef 3, 2-3a.5-6 Jn 1, 15-18 Kol 1, 24-27 Ézs 60, 1-6 2Kor 4, 3-6
Vízkereszt u 1 Zs 98 Mt 3, 13-17 Rm 12, 1-3(4-8) Mt 4, 12-17 1Kor 1, 26-31 Jn 1, 29-34 Ézs 42, 1-4(5-9)
Vízkereszt u 2 Zs 105,1-8 Jn 2, 1-11 Rm 12, (4-8)9-16 2 Móz 33, 17b-23 1 Kor 2, 1-10 Mk 2, 18-20(21-22) Zsid 12, 12-18(19-21)22-25a
Vízkereszt u 3 Zs 86,1-11.17 Mt 8, 5-13 Rm 1, (14-15)16-17 Jn 4, 46-54 2 Kir 5, (1-8)9-15(16-18)19a Jn 4, 5-14 ApCsel 10, 25-35
Vízkereszt u 4 Zs 107,23-32 Mk 4, 35-41 2 Kor 1, 8-11 Mt 14, 22-33 Ef 1, 15-20a Ézs 51, 9-16 1 Móz 8, 1-12
Vízkereszt u 5 Mt 13, 24-30 1Kor 1, (4-5)6-9 Ézs 40 12-25
Vízkereszt u u  Zs 97 Mt 17, 1-9 2Kor 4, 6-10 2Móz 3, 1-10(11-14) Jel 1, 9-18 Jn 12, 34-36(37-41) 2Pét 1, 16-19(20-21)
Hamvazószerda
Hetvened v Zs 31,20-25 Mt 20, 1-16a 1Kor 9, 24-27 Lk 17, 7-10 Jer 9, 22-23 Mt 9, 9-13 Rm 9, 14-24
Hatvanad v Zs 119,89-91.105.116 Lk 8, 4-8(9-15) Zsid 4, 12-13 Mk 4, 26-29 2Kor (11, 18.23b-30) 12, 1-10 Ézs 55, (6-9)10-12a Apcsel 16, 9-15
Ötvened v Zs 31,2-6 Mk 8, 31-38 1Kor 13 Lk 10, 38-42 Ámós 5, 21-24 Lk 18, 31-43 Ézs 58, 1-9a
Böjtfő Zs 91,1-4.11-12 Mt 4, 1-11  Zsid 4, 14-16 1Móz 3, 1-19(20-24) 2Kor 6, 1-10 Lk 22, 31-34 Jak 1, 12-18
Böjt 2 Zs 10,4.11-14.17-18 Mk 12, 1-12 Rm 5, 1-5(6-11) Mt 12, 38-42 Ézs 5, 1-7 Jn 8, (21-26a)26b-30 Zsid 11, 8-10
Böjt 3 Zs 34,16-23 Lk 9, 57-62 Ef 5, 1-8a Mk 12, 41-44 1Pét 1, (13-17)18-21 Jer 20, 7-11a(11b-13) 1Kir 19, 1-8(9-13a)
Böjt 4 Zs 84,6-13 Jn 12, 20-26 2Kor 1, 3-7 Jn 6, 55-65 Fil 1, 15-21 Jn 6, 47-51 Ézs 54, 7-10
Böjt 5 Zs 43 Mk 10, 35-45 Zsid 5, 7-9 1Móz 22, 1-13 4Móz 21, 4-9 Jn 11, 47-53 Zsid 13, 12-14
Virágv Zs 69,2-4.8-10.21b-22.30 Jn 12, 12-19 Fil 2, 5-11 Mk 14, 3-9 Ézs 50, 4-9 Jn 17, 1(2-5)6-8 Zsid 12, 1-3
Zöldcsütörtök Zs 111 Jn 13, 1-15(34-35) 1Kor 11, 23-26 Mk 14, 17-26 1Kor 10, 16-17 2Móz 12, 1.3-4.6-7.11-14 Zsid 2, 10-18
Nagypéntek Zs 22,2-6.12.23-28 Jn 19,16-30 2Kor 5, (14b-18)19-21 Lk 23, 33-49 Zsid 9, 15.26b-28 Mt 27, 33-50(51-54) Ézs (52, 13-15) 53, 1-12
Húsvétv Zs 118,14-24 Mk 16, 1-8 1Kor 15, 1-11 Mt 28, 1-10 1Sám 2, 1-2.6-8a Jn 20, 11-18 1Kor 15, 19-28
Húsvéthétfő Zs 118,14-24 Lk 24, 13-35 1Kor 15, 12-20 Lk 24, 36-45 1Kor 15, 50-58 Ézs 25, 8-9 Apcsel 10, 34a.36-43
Húsvét u 1 Zs 116,1-9 Jn 20, 19-29 1Pét 1, 3-9 Jn 21, 1-14 Kol 2, 12-15 Mk 16, 9-14(15-20) Ézs 40, 26-31
Húsvét u 2 Zs 23 Jn 10, 11-16(27-30) 1Pét 2, 21b-25 Ez 34, 1-2(3-9)10-16.31 1Pét 5, 1-4 Jn 21, 15-19 Zsid 13, 20-21
Húsvét u 3 Zs 66,1-9 Jn 15, 1-8 1Jn 5, 1-4 Jn 16, 16(17-19)20-23a 2Kor 4, 16-18 1Móz 1, 1-4a.26-31; 2, 1-4a Apcsel 17, 22-28a(28b-34)
Húsvét u 4 Zs 98 Mt 11, 25-30 Kol 3, 12-17 Mk 21, 14-17(18-22) Apcsel 16, 23-34 Ézs 12 Jel 15, 2-4
Húsvét u 5 Zs 95,1-7b Jn 16, 23b-28(29-32)33 1Tim 2, 1-6a Lk 11, 5-13 Kol 4, 2-4(5-6) Mt 6, (5-6)7-13(14-15) 2Móz 32, 7-14
Mennybemenetel Zs 47,2-10 Lk 24, (44-49)50-53 Apcsel 1, 3-4(5-7)8-11 1Kir 8, 22-24.26-28 Jel 1, 4-8 Jn 17, 20-26 Ef 1, 20b-23
Húsvét u 6 Zs 27,1.7-14 Jn 15, 26-16, 4 Ef 3, 14-21 Jn 7, 37-39 Jer 31, 31-34 Jn 14, 15-19 Rm 8, 26-30
Pünkösdv Zs 118,24-29 Jn 14, 23-27 Apcsel 2, 1-18 Jn 16, 5-15 1Kor 2, 12-16 4Móz 11, 11-12.14-17.24-25 Rm 8, 1-2(3-9)10-11
Pünkösdhétfő Zs 100 Mt 16, 13-19 1Kor 12, 4-11 1Móz 11, 1-9  Ef 4, 11-15(16) Jn 4, 19-26 Apcsel 2, 22-23.32-33.36-39
Szentháromságv Zs 145 Jn 3, 1-8(9-15) Rm 11, (32)33-36 Ézs 6, 1-13 Ef 1, 3-14 4Móz 6, 22-27 2Kor 13, 11(12)13
Szentháromság u 1 Zs 34,2-11 Lk 16, 19-31 1Jn 4, 16b-21 Jn 5, 39-47 Jer 23, 16-29 Mt 9, 35-38; 10, 1(2-4)5-7 5Móz 6, 4-9
Szentháromság u 2 Zs 36,6-11 Lk 14, (15)16-24 Ef 2, 17-22 Mt 22, 1-14 1Kor 14, 1-3.20-25 Ézs 55, 1-3b(3c-5) 1Kor 9, 16-23
Szentháromság u 3 Zs 103,1-5.8-13 Lk 15, 1-3.11b-32 1Tim 1, 12-17 Lk 15, 1-3.11b-32 1Jn 1, 5-2,6 Lk 19, 1-10 Ez 18, 1-4.21-24.30-32
Szentháromság u 4 Zs 42,2-12 Lk 6, 36-42 Rm 14, 10-13 1Móz 50, 15-21 1Pét 3, 8-15a(15b-17) Jn 8, 3-11 Rm 12, 17-21
Szentháromság u 5 Zs 73,14.23-26.28 Lk 5, 1-11 1Kor 1, 18-25 Jn 1, 35-42 1Móz 12, 1-4a Lk 14, 25-33 2Tessz 3, 1-5
Szentháromság u 6 Zs 139,1-16.23-24 Mt 28, 16-20 Rm 6, 3-8(9-11) 5Móz 7, 6-12 Apcsel 8, 26-39 Ézs 43, 1-7 1Pét 2, 2-10
Szentháromság u 7 Zs 107,1-9 Jn 6, 1-15 Apcsel 2, 41a.42-47 Jn 6, 30-35 Fil 2, 1-4 Lk 9, 10-17 2Móz 16, 2-3.11-18
Szentháromság u 8 Zs 48,2-3a.9-11 Mt 5, 13-16 Ef 5, 8b-14 Ézs 2, 1-5 1Kor 6, 9-14.18-20 Jn 9, 1-7 Rm 6, 19-23
Szentháromság u 9 Zs 40,9-12 Mt 25, 14-30 Fil 3, 7-11(12-14) Mt 7, 24-27 Jer 1, 4-10 Mt 13, 44-46 1Pét 4, 7-11
Szentháromság u 10 Zs 74,1-3.8-11.20-21 Lk 19, 41-48  Rm 11, 25-32 Jn 2, 13-22 Rm 9, 1-5.31-től 10, 4-ig Jer 7, 1-11(12-15 2Kir 25, 8-12
Szentháromság u 11 Zs 113,1-8 Lk 18, 9-14 Ef 2, 4-10 Mt 21, 28-32 Gal 2, 16-21 Lk 7, 36-50 2Sám 12, 1-10.13-15a
Szentháromság u 12 Zs 147,3-6.11-14a Mk 7, 31-37 Apcsel 9, 1-9(10-20) Ézs 29, 17-24 Apcsel 3, 1-10 Mk 8, 22-26 1Kor 3, 9-15
Szentháromság u 13 Zs 112,5-9 Lk 10, 25-37 1Jn 4, 7-12 Mk 3, 31-35 1Móz 4, 1-16a Mt 6, 1-4 Apcsel 6, 1-7
Szentháromság u 14 Zs 146 Lk 17, 11-19 Rm 8, (12-13)14-17 Mk 1, 40-45 1Tessz 1, 2-10 1Móz 28, 10-19a 1Tessz 5, 14-24
Szentháromság u 15 Zs 127,1-2 Mt 6, 25-34 1Pét 5, 5c-11 Lk 18, 28-30 Gal 5, 25-26; 6, 1-3.7-10 Lk 17, 5-6  1Móz 2, 4b-9(10-14)15
Szentháromság u 16 Zs 68,4-7a.20-21 Jn 11, 1(2)3.17-27(41-45) 2Tim 1, 7-10 JSír 3, 22-26.31-32 Apcsel 12, 1-11 Lk 7, 11-16 Zsid 10, 35-36(37-38)39
Szentháromság u 17 Zs 25,8-15 Mt 15, 21-28 Rm 10, 9-17(18) Mk 9, 17-27 Ézs 49, 1-6 Jn 9, 35-41 Ef 4, 1-6
Szentháromság u 18 Zs 1 Mk 12, 28-34 Rm 14, 17-19 Mk 10, 17-27 Jak 2, 1-13 2Móz 20, 1-17 Ef 5, 15-21
Szentháromság u 19 Zs 32,1-5.10-11 Mk 2,1-12 Ef 4,22-32 Mk 1,32-39 Jak 5,13-16 Jn 5,1-16 2Móz 34,4-10
Szentháromság u 20 Zs 119,101-108 Mk 10, 2-9(10-16) 1Tessz 4, 1-8 1Móz 8, 18-22 1Kor 7, 29-31 Mk 2, 23-28 2Kor 3, 3-9
Szentháromság u 21 Zs 19,10-15 Mt 5, 38-48 Ef 6, 10-17 Mt 10, 34-39 Jer 29, 1.4-7.10-14 Jn 15, 9-12(13-17) 1Kor 12, 12-14.26-27
Szentháromság u 22 Zs 143,1-10 Mt 18, 21-35 Fil 1, 3-11 Mt 18, 15-20 Rm 7, 14-25a Mik 6, 6-8 1Jn 2, (7-11)12-17
Szentháromság u 23 Zs 33,13-22 Mt 22, 15-22 Fil 3, 17(18-19)20-21 Jn 15, 18-21 Rm 13, 1-7 Mt 5, 33-37 1Móz 18, 20-21.22b-33
Szentháromság u 24 Zs 39,5-8 Mt 9, 18-26 Kol 1, (9-12)13-20 Préd 3, 1-14 Mt 9, 18-26 Kol 1, (9-12)13-20 Préd 3, 1-14
Egyházi év harmadvég Zs 90,1-14(15-17) Lk 17, 20-24 Rm 14, 7-9 Lk 11, 14-23 Jób 14, 1-6 Lk 18, 1-8 1Tessz 5, 1-6(7-11)
Egyházi év u előtti Zs 50,1.4-6.14-15.23 Mt 25, 31-46 Rm 8, 18-23(24-25) Lk 16, 1-8(9) Jel 2, 8-11 Jer 8, 4-7 2Kor 5, 1-10
Egyházi év u  Zs 126 Mt 25, 1-13 Jel 21, 1-7 Lk 12, 42-48 Ézs 65, 17-19(20-22)23-25 Mk 13, 31-37 2Pét 3, (3-7)8-13
Aratási hálaadás Zs 104,10-15.27-30 Lk 12,(13-14)15-21 2Kor 9,6-15 Ézs 58,7-12 1Tim 4,4-5 Mt 6,19-23 Zsid 13,15-16
Reformáció Zs 46,2-8 Mt 5,1-10(11-12) Rm 3,21-28 Mt 10,26b-33 Gal 5,1-6 Ézs 62,6-7.10-12 Fil 2,12-13
Halottak vasárnapja Zs 102 Jn 5,24-29 1Kor 15,35-38.42-44a Dán 12,1b-3 Fil 1,21-26 Mt 22,23-33 Zsid 4,9-11