Simbolul Apostolic

Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului si pamântului.
Şi în Isus Christos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt,
s-a nascut din Fecioara Maria, a pătimit sub Pontiu Pilat,
s-a răstignit, a murit şi s-a îngropat: s-a coborât în iad,
a treia zi a înviat din morti: s-a suit la ceruri, şade de-a dreapta lui Dumnezeu,
atotputernicul Părinte, de unde are să vie să judece pe vii si pe morţi.
Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică sobornicească, împărtăţirea sfinţilor, iertarea păcatelor, învierea morţilor şi viaţa veşnica. Amin.