Crezul Nicean

Versiunea ortodoxă

Versiunea oficială curentă a Crezului în Biserica Ortodoxă Română este următoarea (sursa: site-ul Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române):

 1. Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
 2. Şi întru unul Domn lisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toti vecii: Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel ce este de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
 3. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorat din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
 4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
 5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
 6. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
 7. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii si morţii, a Căruia impărăţie nu va avea sfarşit.
 8. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci.
 9. Şi întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
 10. Mărturisesc un Botez, întru iertarea păcatelor.
 11. Aştept învierea morţilor.
 12. Şi viaţa veacului, ce va să fie. Amin.

Versiunea greco-catolică

Versiunea oficiala curentă a Crezului în Biserica Română Unită cu Roma este următoarea:

 1. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotţinătorul, făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.
 2. Şi într-unul Domn, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
 3. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a coborât din cer, S-a întrupat de la Spiritul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om.
 4. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat.
 5. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
 6. Şi S-a înălţat la cer şi şade de-a dreapta Tatălui.
 7. Şi iarăşi va veni cu mărire să judece viii şi morţii; a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
 8. Şi în Spiritul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl şi de la Fiul purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin proroci.
 9. Într-una, sfântă, catolică şi apostolică Biserică.
 10. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.
 11. Aştept învierea morţilor
 12. Şi viaţa veşnică ce va veni. Amin.